Førstehjelpskurs

Kursinnhold

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å håndtere akutte situasjoner og gi førstehjelp på en trygg og effektiv måte. Kurset er spesielt utviklet for alle som ønsker å lære grunnleggende førstehjelp, enten det er for personlig bruk eller som en del av jobben.

Gjennom kurset vil du lære om ulike typer skader og sykdommer, og hvordan du kan gi livreddende førstehjelp i en nødsituasjon. Du vil lære om blødninger, brudd og skader, hjerte- og lungeredning, behandling av brannskader og stikk- og kuttskader. Kurset vil også dekke emner som allergiske reaksjoner, sjokk og bevisstløshet.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å håndtere en nødsituasjon på en trygg og effektiv måte, og gi nødvendig førstehjelp til skadde eller syke personer. Kurset er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd, og gir deg et sertifikat som bekrefter at du har gjennomført opplæringen.

Kurset «Førstehjelpskurs» er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på å øke din praktiske kompetanse og kunnskap. Kurset inkluderer også en praktisk øvelse der du vil få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter og få tilbakemelding fra en erfaren instruktør.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om kurset «Førstehjelpskurs» eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel

Bilder fra tidligere kurs