FSE-kurs

Kursinnhold

«FSE» står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Dette kurset gir deg den nødvendige opplæringen som kreves for å utføre arbeid på elektriske anlegg på en sikker og forsvarlig måte, i tråd med gjeldende sikkerhetsforskrifter og krav.

Gjennom kurset vil du lære om ulike typer elektriske anlegg og utstyr, samt om de sikkerhetskrav og risikofaktorer som er knyttet til arbeid på slike anlegg. Du vil lære om ulike typer beskyttelsestiltak og verneutstyr som er nødvendig for å beskytte både deg selv og andre mot farer ved arbeid på elektriske anlegg.

Kurset vil dekke emner som prosedyrer for sikkerhet, risikovurdering, arbeidsinstrukser, og bruk av forskjellige verneutstyr. Du vil også lære om ulike metoder for testing, feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg.

Etter å ha fullført kurset vil du ha en dypere forståelse av sikkerhetskrav og risikofaktorer knyttet til arbeid på elektriske anlegg. Du vil være i stand til å utføre arbeid på elektriske anlegg på en sikker og forsvarlig måte, og du vil ha et solid grunnlag for å jobbe innenfor dette feltet.

Kurset «FSE-kurs» er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på å øke din praktiske kompetanse og kunnskap. Kurset inkluderer også en praktisk øvelse der du vil få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter og få tilbakemelding fra en erfaren instruktør.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om kurset «FSE-kurs» eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel