HMS-grunnkurs for verneombud

Kursinnhold

Dette kurset er spesielt utviklet for verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU), og gir en grundig innføring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) i arbeidsmiljøet. Kurset vil gi deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å utøve vervet som verneombud på en effektiv og trygg måte.

Gjennom kurset vil du lære om grunnleggende HMS-krav og lovgivning, og om din rolle som verneombud. Du vil lære om risikovurdering og risikostyring, og om hvordan du kan identifisere og håndtere farlige situasjoner og uhell på arbeidsplassen. Kurset vil også dekke emner som ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og brannvern.

Etter fullføring av kurset vil du være i stand til å utføre risikovurderinger og iverksette tiltak for å forbedre HMS-tilstanden på arbeidsplassen. Du vil også kunne samarbeide effektivt med arbeidsgiver og andre arbeidstakere i å forbedre arbeidsmiljøet.

Kurset er spesielt tilpasset verneombud og arbeidsmiljøutvalg, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære mer om HMS i arbeidsmiljøet, og det kan enten holdes i person eller du kan ta det som nettkurs.

Ta kontakt for mer informasjon!

Send forespørsel