HMS-kurs for ledere

Innhold

Dette kurset er designet for å gi ledere og mellomledere en grundig forståelse av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i arbeidsmiljøet. Dette kurset vil hjelpe deg med å utvikle kunnskapen og ferdighetene som er nødvendige for å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø for dine ansatte.

Gjennom kurset vil du lære om risikoanalyse, identifisering av farer og risikovurdering. Du vil også lære hvordan du kan implementere forebyggende tiltak og forbedre sikkerhetskulturen i organisasjonen. Kurset vil også dekke emner som håndtering av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen, og hvordan man kan rapportere og følge opp avvik og ulykker.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å gjennomføre en HMS-risikovurdering og utvikle en handlingsplan for å forbedre HMS-forholdene på arbeidsplassen. Du vil også ha fått en dypere forståelse av lovpålagte HMS-krav og hvordan du kan etterleve disse kravene på en effektiv måte.

Kurset er egnet for ledere og mellomledere i ulike bransjer og organisasjoner, og det kan enten holdes i person eller du kan ta det som nettkurs.

Ta kontakt for mer informasjon!

Send forespørsel