Kurs i sikker bruk av diisocyanater

Kursinnhold

Dette kurset gir grundig opplæring i den sikre håndteringen av diisocyanater, kjemiske forbindelser som ofte brukes i industrielle prosesser, spesielt i produksjon av polyuretanprodukter. Diisocyanater er kjent for sine mange anvendelser, men de kan også utgjøre en potensiell fare for helse og sikkerhet hvis de ikke håndteres riktig.

Gjennom kurset vil du lære om de spesifikke egenskapene til diisocyanater, deres farer og risikoer, samt hvordan du kan minimere disse risikoene gjennom riktig bruk, lagring og håndtering. Kurset vil dekke viktige temaer som personlig verneutstyr, ventilasjon, nødsituasjonsprosedyrer og håndtering av ulykker som involverer diisocyanater.

Du vil få en grundig forståelse av lovpålagte forskrifter og retningslinjer knyttet til bruk av diisocyanater, samt hvordan du kan implementere beste praksis for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø. Kurset vil også omfatte praktiske scenarier og casestudier for å gi deltakerne praktisk erfaring med å håndtere diisocyanater i ulike situasjoner.

Etter fullført kurs vil du være i stand til å håndtere diisocyanater på en sikker måte, identifisere potensielle farer og iverksette nødvendige tiltak for å beskytte både deg selv og andre i arbeidsmiljøet. Kurset er spesielt rettet mot personer som arbeider i industrier der diisocyanater brukes, og som ønsker å sikre en sikker og ansvarlig praksis i sitt daglige arbeid.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon om kurset «Sikker bruk av diisocyanater» eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel