Kurs i varme arbeider

Kursinnhold

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å utføre varme arbeider på en trygg og sikker måte. Kurset er spesielt utviklet for personer som utfører sveising, skjæring, lodding eller annet arbeid som involverer bruk av åpen flamme eller varme verktøy.

Gjennom kurset vil du lære om brannrisiko, varmekilder og sikkerhetsforhold knyttet til varme arbeider. Du vil lære om ulike typer verneutstyr og hvordan de brukes på en riktig måte. Kurset vil også dekke temaer som brannslokking, førstehjelp og rapportering av avvik og ulykker.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å utføre varme arbeider på en trygg og sikker måte, og du vil ha fått en dypere forståelse av risikofaktorer og tiltak som kan redusere brannrisiko. Kurset er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og gir deg et sertifikat som bekrefter at du har gjennomført opplæringen.

Kurset «Kurs i varme arbeider» er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på å øke din praktiske kompetanse og kunnskap. Kurset inkluderer også en praktisk øvelse der du vil få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter og få tilbakemelding fra en erfaren instruktør.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om kurset «Kurs i varme arbeider» eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel