Liftkurs

Kursinnhold

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å betjene en lift på en trygg og sikker måte. Kurset er spesielt utviklet for personer som arbeider med løfting eller arbeid i høyden, og som trenger å kunne betjene en lift som en del av sitt arbeid.

Gjennom kurset vil du lære om ulike typer lifter og deres funksjoner, samt sikkerhetskrav og risikofaktorer knyttet til liftarbeid. Du vil lære om forskjellige lifttyper og deres spesifikke funksjoner og krav til bruk. Kurset vil også dekke emner som vektbegrensninger, korrekt bruk av sikkerhetsutstyr og nødhåndtering.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å betjene en lift på en trygg og sikker måte, og du vil ha en dypere forståelse av risikofaktorer og tiltak som kan redusere ulykkesrisiko. Kurset er godkjent av Arbeidstilsynet, og gir deg et sertifikat som bekrefter at du har gjennomført opplæringen.

Kurset «Liftkurs» er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på å øke din praktiske kompetanse og kunnskap. Kurset inkluderer også en praktisk øvelse der du vil få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter og få tilbakemelding fra en erfaren instruktør.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om liftkurs eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel