Stillasbrukerkurs

Kursinnhold

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å arbeide på stillaser på en trygg og sikker måte. Kurset er spesielt utviklet for personer som arbeider med stillaser, og som trenger å kunne håndtere stillasutstyr og håndtere risikofaktorer knyttet til stillasbruk.

Gjennom kurset vil du lære om ulike typer stillaser og deres konstruksjon, samt om sikkerhetskrav og risikofaktorer knyttet til stillasbruk. Du vil lære om fallforebyggende tiltak og korrekt bruk av stillasutstyr, inkludert sikkerhetsnett, rekkverk og klatreutstyr. Kurset vil også dekke emner som stillasmontering, inspeksjon og demontering.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å utføre arbeid på stillaser på en trygg og sikker måte, og du vil ha en dypere forståelse av risikofaktorer og tiltak som kan redusere ulykkesrisiko. Kurset er godkjent av Arbeidstilsynet, og gir deg et sertifikat som bekrefter at du har gjennomført opplæringen.

Kurset «Stillasbrukerkurs» er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på å øke din praktiske kompetanse og kunnskap. Kurset inkluderer også en praktisk øvelse der du vil få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter og få tilbakemelding fra en erfaren instruktør.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om kurset «Stillasbrukerkurs» eller ønsker å melde deg på!

Send forespørsel