Våre kurs

De fleste kursene våre er tilgjengelig med instruktør eller som en kombinasjon med instruktør og egenstudier.

Dette kurset er designet for å gi ledere og mellomledere en grundig forståelse av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i arbeidsmiljøet.

Dette kurset er spesielt utviklet for verneombud og gir en grundig innføring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) i arbeidsmiljøet.

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å utføre varme arbeider på en trygg og sikker måte.

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å gi førstehjelp på en trygg og effektiv måte.

Dette kurset gir deg kunnskapen som kreves for å håndtere en hjertestans-situasjon og bruke en hjertestarter på en trygg måte.

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å betjene en lift på en trygg og sikker måte.

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen for å arbeide på høyder og utføre arbeid som krever fallsikring på en trygg måte.

Dette kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å arbeide på stillaser på en trygg og sikker måte.

Dette kurset gir deg den nødvendige opplæringen som kreves for å utføre arbeid på elektriske anlegg på en sikker og forsvarlig måte.

Dette kurset gir deg opplæring i brannforebyggende arbeid og håndtering av brannsituasjoner på en trygg og forsvarlig måte.

Dette kurset gir grundig opplæring i den sikre håndteringen av diisocyanater.